Mengenai | Lesen dan Peraturan
Lesen dan Pendaftaran
NBHM mematuhi keperluan pematuhan yang ketat

Broker yang Dipercayai

NBH Markets LLC (NBHM) didaftarkan di Saint Vincent dan Grenadines di bawah No. pendaftaran 241 LLC 2020.

Syarikat mematuhi prosedur dalaman yang ketat untuk memberikan pedagang perlindungan utama, agar dagangan dapat dilakukan dalam persekitaran yang selamat dan terjamin. Penekanan utama ditempatkan pada setiap proses dan individu, bagi mengamati piawaian profesional dan etika yang tinggi.

NBHM lock
Investment Services
N

Penerimaan dan penghantaran order berhubung dengan satu atau lebih instrumen kewangan

N

Pelaksanaan order bagi pihak pelanggan

N

Pengurusan portfolio

N

Berurusan dengan akaun sendiri

N

Nasihat pelaburan

Perkhidmatan Sampingan
N

Penyimpanan dan pentadbiran instrumen kewangan, termasuk kustodian dan perkhidmatan yang berkaitan

N

Pemberian kredit atau pinjaman kepada satu atau lebih instrumen kewangan, di mana firma pemberian kredit atau pinjaman terlibat dalam transaksi

N

Perkhidmatan pertukaran asing di mana ini berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan pelaburan

N

Penyelidikan pelaburan dan analisis kewangan atau lain-lain bentuk cadangan umum yang berkaitan dengan transaksi dalam instrumen kewangan

NBHM cash
Pengubahan Wang Haram
NBHM tegas mengikut semua dasar dan peraturan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Keganasan (Pencegahan), 2008 (MLTPA). Prosedur pembukaan akaun kami sangat berstruktur untuk mencegah sebarang pengubahan wang haram. Sila lalui dasar AML yang memberitahu tentang dokumen yang diperlukan dan prosedur untuk membuka akaun untuk mematuhi Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Keganasan (Pencegahan), 2008 (MLTPA).
Dagang dengan Kestabilan Sokongan-Emas
Dagang FX, CFD & Indeks Tunai dengan broker yang terkenal